XÂY DỰNG

Xây dựng phần thô
  • Xây Dựng Cơ Bản

  • Diện tích dưới 120m²

  • Vượt nhịp từ 6m đến 9m

  • Khách sạn, Resort

Thi công cọc
Vận chuyển đất đi đổ (VND/m³) : 150.000
Tường vây cừ Larsen (VND/mét dài) : 2.750.000
Thuê hệ Shoring (VND/Tấn) : 5.500.000
Vận thăng thi công (vnd/tháng) : 3.200.000
Hạ mực nước ngầm

Gói 20.000.000 đ
Gói 40.000.000 đ
Gói 60.000.000 đ
Gói 80.000.000 đ

Dàn giáo bao che, lưới chống rơi (vnd/m²) : 110.000