Ốp ngoài trời

Ốp tường Equitone Linea
4.300.000đ
Ốp tường Equitone Linea
4.300.000đ
Ốp tường Equitone Linea
2.850.000đ
Ốp tường Equitone Linea
4.300.000đ
Ốp tường Equitone Linea Shadow Effect 12 Midday
4.300.000đ
Ốp tường Equitone Linea Shadow Effect 8 AM
4.300.000đ
Ốp tường Equitone Materia
2.500.000đ
Ốp tường Equitone Materia
2.500.000đ
Ốp tường Equitone Mineralis
1.850.000đ
Ốp tường Equitone Natura
4.300.000đ
Ốp tường Equitone Natura
2.400.000đ
Ốp tường Equitone Natura
2.400.000đ
Ốp tường Equitone Natura
2.400.000đ
Ốp tường Equitone Pictura
2.500.000đ
Ốp tường Equitone Pictura
2.500.000đ
Ốp tường Equitone Pictura
2.500.000đ
Ốp tường Equitone Pictura
2.500.000đ
Ốp tường Equitone Pictura
2.500.000đ
Ốp tường Equitone Pictura
2.300.000đ
Ốp tường Equitone Pictura
2.300.000đ
Ốp tường Equitone Tectiva
2.300.000đ
Ốp tường Equitone Tectiva
2.300.000đ
Ốp tường Inax
560.000đ
Ốp tường Inax
4.430.000đ
Ốp tường Inax
560.000đ
Ốp tường Inax
1.180.000đ
Ốp tường Inax
1.180.000đ
Ốp tường Inax
1.500.000đ
Ốp tường Inax
1.500.000đ
Ốp tường Inax
960.000đ
Ốp tường Inax
720.000đ
Ốp tường Inax
720.000đ
Ốp tường Inax
720.000đ
Ốp tường Inax
720.000đ
Ốp tường Inax
840.000đ
Ốp tường Inax
840.000đ
Ốp tường Inax
840.000đ
Ốp tường Inax
4.430.000đ
Ốp tường Inax
4.430.000đ
Ốp tường Inax
4.704.000đ
Ốp tường Inax
4.704.000đ
Ốp tường Inax
4.704.000đ
Ốp tường Inax
1.635.000đ
Ốp tường Inax
1.635.000đ
Ốp tường Inax
1.635.000đ
Ốp tường Inax
4.482.000đ
Ốp tường Inax
4.482.000đ
Ốp tường Inax
3.030.000đ
Ốp tường Inax
3.030.000đ
Ốp tường Inax
3.030.000đ
Ốp tường Inax
3.030.000đ
Ốp tường Inax
2.995.000đ
Ốp tường Inax
2.995.000đ
Ốp tường Inax
2.995.000đ
Ốp tường Inax
2.995.000đ
Ốp tường Inax
4.500.000đ
Ốp tường Inax
4.300.000đ
Ốp tường Inax
4.300.000đ
Ốp tường Inax
4.500.000đ
Ốp tường Inax
890.000đ
Ốp tường Inax
580.000đ
Ốp tường Inax
890.000đ
Ốp tường Inax
580.000đ

Vách Ngăn

Tường thạch cao tiêu chuẩn Gypwall – 1 mặt
250.000đ
Tường thạch cao tiêu chuẩn Gypwall – 2 mặt
400.000đ

Ốp trần

Tấm Gyproc (9mm) – Khung Vĩnh Tường M29 (vnd/m²)
Thạch cao tiêu chuẩn: 140.000đ
Thạch cao chống ẩm: 150.000đ